Teenused

  • Detailplaneeringute koostamine (põhiline)
  • Arhitektuur-ehituslik projekteerimine
  • Geodeetilised mõõdistustööd (koostööpartnerite kaudu)
  • Hoonete mõõdistused
  • Geoinfo töötlemine
  • Asendiplaaniliste jooniste ja hoone plaanide koostamine
  • Ehitus- ja planeerimisalane nõustamine
Vajad detailplaneeringut, projekti või muud teenust?