Teenused

Arhitektuursed teenused

 • Detailplaneeringute koostamine
 • Arhitektuur-ehituslik projekteerimine
 • Geodeetilised mõõdistustööd
 • Hoonete mõõdistused
 • Geoinfo töötlemine
 • Asendiplaaniliste jooniste ja hoone plaanide koostamine

 

Kinnistuga seotud riskianalüüsid

 • Olemasolevate piirangute analüüs
 • Ehitusvõimaluste ja riskide analüüs
 • Parima maakasutuse ja maksimaalse ehitusõiguse hindamine
 • Kehtivate planeeringute analüüs
 • Kinnistuga seotud dokumentide analüüs ja riskide hindamine

 

Juriidiline nõustamine ja kliendi esindamine

 • Ehitus- ja planeerimisõigus
 • Haldusõigus
 • Asjaõigus
 • Võlaõigus
 • Lepinguõigus
 • Äriühinguõigus
Vajad detailplaneeringut, projekti, juriidilist nõu või muud teenust?