Meist

Peamise teenusena pakume teile asjatundlikku ja professionaalset täisteenust detailplaneeringu koostamisel. See hõlmab nii tehnilise dokumentatsiooni koostamist kui ka personaalset kliendisuhtlust ja nõustamist ning kogu asjaajamist kohaliku omavalitsuse ja puudutatud isikutega  (sh algatamise eelne nõustamine, tehniliste tingimuste taotlemine, kliendi esindamine planeeringu menetluses jms). Meilt saab klient kogu vajaliku detailplaneeringu koostamise teenuse koos konsultatsiooniga alates esmase mõtte kirjapanekust kuni parima võimaliku lahenduse saavutamiseni. Koostame ka väiksemaid ehitusprojekte.

 

Juriidilist nõustamist pakume nii avaliku kui ka erasektori klientidele peamiselt ehitus- ja planeerimismenetlustes kliendi huvide kaitsmisel ja esindamisel. Nõustame klienti kinnisvara tehingutes (ost/müük), omandiküsimustes ja kaasomanike vaheliste suhete vaidluste lahendamisel. Samuti aitame kliente erinevate lepingute koostamisel (üüri-, rendi, kasutus- jt lepingud), sealhulgas aitame pidada lepingueelseid läbirääkimisi ja lahendada lepingulisi erimeelsusi. Nõustame äriühinguid nende igapäevases tegevuses, sealhulgas ettevõtete omandamisel ja võõrandamisel, erinevate dokumentide vormistamisel ja asjaajamises äriregistriga. Pakume ettevõtetele ka in-house juristi teenuseid.

 

Lisaks saame aidata teid teie olemasoleva või soetatava kinnistu osas põhjaliku analüüsi koostamisega olemasolevate piirangute ja ehitusvõimaluste väljaselgitamiseks (sh maakasutus, ehitusõigus ja võimalikud riskid). See hõlmab endas erineva taseme planeeringute analüüsi, ehituslike võimaluste ja riskide analüüsi, maksimaalse ehitusõiguse ja parima maakasutuse väljaselgitamist ning kõike seda nii eesti kui inglise keeles.

 

Meie inimestel on teie aitamiseks olemas head teadmised, vajalik haridus ning väärtuslikud töökogemused. Muuhulgas on meie kollektiivil avalikus sektoris töötamise kogemused, mis annab meile tugeva eelise läbirääkimistel kohalike omavalitsuste ja riigiga. Kliendi rahuolu on meie prioriteet, mistõttu on meie eesmärk saavutada kliendi jaoks alati parim võimalik lahendus.

 

 

 • Kristi Jõemets
  • magistrikraad õigusteaduses, Eesti Juristide Liidu liige
  • diplom arhitektuuri erialal, ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 kutsetunnistus nr 176297, Eesti Planeerijate Ühingu liige

 

 • Liina Talistu
  • magistrikraad geograafias (geoinformaatika ja kartograafia), diplom nr MA019394 (vastab planeerimisseaduse § 6 punktis 10 sätestatud planeerijale esitatud nõutele), Geoinformaatika Seltsi liige

 

 • Olga Guljanskaja
  • diplom arhitektuuri erialal, diplomeeritud arhitekt, tase 7 kutsetunnistus nr 142603
  • kõrgharidus üldehituse erialal, ehitusinsener, tase 6 esmane kutse kutsetunnistus nr E011833